Szent Rita Otthon Esztergom

Üdvözöljük!

Köszöntöm Önt a Szent Rita Otthon Esztergom oldalán.

A Szent Rita Otthon Esztergom biztosítja az ellátási területén élő, olyan középsúlyosan, súlyosan és halmozottan sérült személyek állandó és folyamatos ellátását, ápolását, gondozását, habilitációját, korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

Az intézmény olyan fogyatékkal élőket ellátó otthona, ahol kiskorú és felnőtt személyek ellátása, gondozása történik, ezért speciálisnak tekinthető a szociális ellátás területén.

A feladatok teljesítésében ellátjuk a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek és a felnőttek egészségügyi ellátását komplex és speciális módon, alap és szakellátást, valamint kórházi utógondozást. A normalizáció elvének betartásával segítjük felnőtt halmozottan sérült lakóink mentálhigiénés ellátását: szinten tartó foglalkoztatását, életvezetési problémáinak megoldását, társadalmi integrációjának elősegítését.
2010. január 1-jétől 10 fős nappali ellátás is működik az otthonban.